Diyanet Isleri Baskanliginin 2024 2028 Stratejik Plani yayinlandi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, önümüzdeki dönemde yaşanan aksaklıkları gidermek ve daha etkin bir faaliyet için aldığı kararlardan bir plan oluşturdu. Stratejik planın içinde hac ve umre organizasyonlarında israfı önlemeye ve sıfır atık hedefine yönelik çalışmalar da yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı yayınlandı

AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, şiddet, mezhepçilik, ırkçılık gibi ayrıştırıcı söylemlere karşı İslam’ın barışçıl, evrensel ve bir arada yaşama kültürünü önceleyen ilkeleri bağlamında hizmet politikalarını güçlendirecek.

Buna göre, gençlik ve izcilik kamplarında manevi danışmanlık, rehberlik ve din hizmeti sunmak üzere ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde din hizmetlerinin farklı alanlarında koordinatör ya da koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilen personele görev süresince ek ders ücretinin ödenmesi talep edildi.

“Manevi danışman”

4/B sözleşmeli personelin “manevi danışman” olarak istihdam edilmesi gerektiği açıklanarak, gençlik hizmet mekanlarına ve gençlere yönelik faaliyetler için bütçe imkanları oluşturulması istendi.

“Cami derneklerinin Başkanlığa bağlı olması gerekmektedir”

Planda, cami derneklerinin Diyanet’in denetimine açık olmaması sebebiyle cami yönetiminin ve din hizmetlerinin yürütülmesinde problemler yaşandığı bildirilerek, şu ifadeleri kullandı:

Cami derneklerinin de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olması ve idari ve mali açıdan Başkanlıkça denetlenmesi hususunda gerekli mevzuat çalışmasının yapılması gerekmektedir. Cami inşaatlarına ruhsat verilirken tasarım ilkeleri kapsamında projeleri kontrol etme yetkisinin Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi konusunda mevzuat çalışması yapılması gerekmektedir.

Engelli erişime uygunluk için camilerde çalışma

Plana göre, kadınlara yönelik mekanlar ile yaşlı, hasta ve engelli erişimine uygunluk açısından camilerde çalışmalar yapılacak.

Dünya genelinde İslam ve Müslüman imajı aleyhine dezenformasyonun arttığına dikkat çekilerek, ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı uluslararası yasal ve sivil organizasyonların harekete geçirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı.

“Barışçıl hizmet politikaları güçlenecek”

Bazı devletlerin Müslümanlara yönelik ayrımcılık, dışlama ve asimilasyon politikalarına karşı uyarı yapılarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Şiddet, mezhepçilik, ırkçılık gibi ayrıştırıcı söylemlere karşı İslam’ın barışçıl, evrensel ve bir arada yaşama kültürünü önceleyen ilkeleri bağlamında hizmet politikaları güçlendirilecektir.

Sapkın düşünce akımlarının zararları hakkında aile bireyleri bilinçlendirilecek

Başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplum üzerinde olumsuz etki yapan sapkın düşünce ve akımlara karşı tüm toplumsal katmanların sağlıklı gelişiminin her açıdan desteklenmesine ve sapkın düşünce akımlarının zararları hakkında aile bireylerinin bilinçlenmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Planda, aileyi korumaya yönelik çalışmalarda farkındalık faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi, aileyi yozlaştırıcı faaliyetlere karşı dayanıklı ve kararlı bir tutum sergilenmesinin önemi vurgulandı.

“Toplumda ayrımcılığı azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak”

Göçlerin toplumsal etkileri ve sonuçlarına yönelik çok boyutlu çalışmalarla yeni eylem planlarının oluşturulacağı belirtilerek, “Toplumda ayrımcılığı azaltma ve farklılıklara saygı gösterme bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.” denildi.

Bu noktada diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi, göçmenlere yönelik olumsuz algıları azaltmak için bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılacağı ve göçmenlerin sosyal entegrasyonuna katkı sağlanacağı bildirildi.

1713694228 300 Diyanet Isleri Baskanliginin 2024 2028 Stratejik Plani yayinlandi

Kur’an kurslarında yardımcı personel istihdamı

Kur’an kurslarında görevlendirilen yardımcı personel sayısının yetersiz olduğu ve bazı Kur’an kurslarının fiziki şartlarının öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek düzeyde olmadığı bildirilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

Muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan nitelikte program ve materyal geliştirilecektir. Mevcut personel nitelikleri artırılacak ve kurslarda yardımcı personel istihdam edilmesi sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Kur’an kursu binalarının standartları ve fiziki imkanları iyileştirilecektir.

Hac ve umre yolcularına daha fazla eğitim verilecek

Bireysel umre vize imkanının bazı sorunları beraberinde getirebileceği uyarısı yapılarak, “Hac ve umre yolcularına düzenlenecek eğitimlere katılımı teşvik amacıyla iletişim kanalları daha etkin kullanılacaktır. Hac ve umre yolcularına verilecek eğitimin çeşitliliği ve niteliği artırılacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

1713694228 111 Diyanet Isleri Baskanliginin 2024 2028 Stratejik Plani yayinlandi

“Hac ve umre turlarında israfı önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak”

Çevre bilinci konusunda toplumda yeterli hassasiyetin gelişmediği vurgulan planda şu bilgileri aktardı:

Çevre bilinci oluşturmak, temiz ve helal gıdayı teşvik etmek ve israfı önlemek için gerekli iletişim kanalları kullanılarak çalışmalar yapılacaktır. Hac ve umre organizasyonlarında israfı önlemeye ve sıfır atık hedefine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Afet ve acil durum süreçlerinde görev alacak donanımlı personel

Afet ve acil durum süreçlerinde görev alacak donanımlı personel sayısının yetersiz olduğu bildirilen planda, “Afet acil durumlarında görev alacak personele düzenli eğitim verilecektir. Mevzuat altyapısı güncellenecektir.” ifadeleri yer aldı.

“Baba Okulu Projesi”

Aile değerlerini yozlaştıran içeriklerin televizyon ve sosyal medya aracılığıyla topluma empoze edildiğine dikkat çekilerek, Başkanlıkça televizyon ve sosyal medya platformlarının içerik politikalarının güçlendirilmesi ve aile değerlerine zarar verebilecek içeriklerin yayılmasını engellemek için önleyici tedbirleri artıracak çalışmalara destek verilecek ve “Baba Okulu Projesi”ne katılımı teşvik etmek için çalışmalar artırılacak.

1713694228 938 Diyanet Isleri Baskanliginin 2024 2028 Stratejik Plani yayinlandi

Manevi değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar

Sekülerleşmenin toplumda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler verildi:

Manevi değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması hedefleniyor. Sosyo-ekonomik ve bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hedef kitleye yönelik hizmetler ve ulaşım araçları çeşitlendirilecektir.

Kudüs meselesi

Planda, “Kudüs meselesi inanç, hak ihlalleri, teopolitik arka plan gibi açılardan ele alınacak ve konuyla ilgili çok boyutlu çalışmalar yapılacaktır.” bilgisi verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir